Web Analytics Made Easy - Statcounter

Oer-IJ Expeditie

Datum: 18 mei 2023

Lengte: 22 kilometer

Twin-Travel-oer-ij-expedietie-8

Molens-  en Kastelenroute

De geschiedenis van het Oer-IJ-gebied gaat zo’n vijfduizend jaar terug. Door dit weidse groene landschap stroomde tot het begin van de jaartelling een zijarm van de Rijn, het Oer-IJ genoemd. Het Oer-IJ had een open verbinding naar zee in Castricum. Bij hoogtij spoelde het zoute water landinwaarts. Het gebied zag eruit als een ruig waddengebied, vol kreken en geulen en met strandwallen, zandplaten en kwelders. Het was een echt getijdenlandschap. De natuur heeft het landschap haar vorm gegeven.

Het Oer-IJ
De doorgang van het Oer-IJ is in de loop der tijd dichtgeslibd. Vanaf het moment dat stukken grond droogvielen, begonnen mensen een bestaan op te bouwen, dijken aan te leggen en activiteiten te ontplooien. In het gebied is nog veel van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis te zien. Zo herinnert het kronkelige verloop van veel sloten aan die begintijd. Het IJ achter het Centraal Station in Amsterdam en het IJ bij Spaarndam vormen het enige tastbare water dat van het Oer-IJ is overgebleven.

Stelling van Amsterdam
Ook menselijke activiteiten hebben in het gebied bijzondere sporen achtergelaten: land is in cultuur gebracht, er zijn oorlogen gevoerd die sterk beïnvloed werden door de landschappelijke situatie. Met de Stelling van Amsterdam is meer dan 100 jaar geleden een vernuftige verdedigingslinie van forten aangelegd. Over alle nog in het landschap aanwezige herinneringen aan het militaire verleden zijn bijzondere verhalen te vertellen. Deze verhalen vertellen over de geschiedenis en over de invloed van mensen op hun omgeving.

Twin-Travel-oer-ij-expedietie-4

Route

Deze 22 km lange wandelroute gaat over de Oosterbuurt in Castricum, een ‘geest’ op een oude oeverwal van het Oer-IJ, naar de strategische plek van het oude kasteel Cronenburg. Vervolgens wandelt u dwars door de Castricummerpolder, het laaggelegen mondingsgebied van het Oer-IJ, waarvan de huidige waterlopen herinneren aan voormalige kreken. Bij Uitgeest aangekomen gaat de route langs de molens De Dog en De Kat, die elk een eigen polder bemalen. Daarna kan op het altijd gezellige Regthuysplein even een korte pauze worden genomen. De route gaat verder door dit mooie geestdorp tot het weidegebied dat ligt tussen Uitgeest en Heemskerk. Tussen oude strandwallen stroomde hier ooit het Oer-IJ richting de Noordzee en richting het strategisch gelegen kasteel Assumburg. Dit is een van de vele kastelen die in de middeleeuwen in deze regio in een halve boog heel dicht bij elkaar lagen. Een uitleg hierover is te vinden op een van de informatiepanelen. Na een bezoek aan het kasteel met de mooi aangelegde stijltuin gaat de route verder langs de zuidelijke tak van het Oer-IJ die eindigt bij het parkbos van Marquette, ook een voormalig kasteel. Met een mooi uitzicht op natte weidevogelgebied. Via een historisch dijkje, de Noordermaatweg, loopt de route tussen natuurgebieden en weilanden door naar de Korendijk. Dan door een tuindersgebied, tot de duinbosrand en onder langs de Papenberg door naar de finish.

Programma

We verzamelen op het station van Castricum en lopen van daaruit gezamenlijk naar het startpunt op het Westerplein in Castricum.
We melden ons bij de start en daar ontvangen we een startbewijs en een programmaboekje. We lopen de tocht in onze eigen groep en op ons eigen tempo. Onderweg komen we een stempelpost tegen, hier stoppen we om een stempel te halen die we later nodig hebben voor de herinneringsmunt.
Als we moe maar voldaan bij de finish aankomen halen we onze herinneringsmunt op en eventueel een herinnering voor het wandelboekje, daarna gaat iedereen op eigen gelegenheid naar huis.

Onderweg zijn er uitgebreide verzorgingsmogelijkheden geplaatst door de organisatie.

Twin-Travel-oer-ij-expedietie-1

Prijsinformatie

Prijs: € 29,-
 
Begeleiding Twin Travel: € 17,50
 
Beschikbaarheid: 14 plekken.
 
Inclusief: Startbewijs (programmaboekje met stempelkaart), uitgebreide verzorging bij de stempelposten, wandelroute, medische voorzieningen, herinneringsmunt
 
Exclusief: alle vervoerskosten, overige consumpties
 
Startpunt: Westerplein Castricum
 
Belangrijke informatie: 
- De route is 22 kilometer lang, vindt u dat te lang en wilt u liever een kortere afstand wandelen? Er zijn ook routes van 11 en 16 kilometer, neem contact op voor de mogelijkheden.
- Zorg voor stevige wandelschoenen en drinken voor onderweg
- Max. 1 geleidehond toegestaan per 8 wandelaars
- Groepsgrootte max. 16 wandelaars (incl. begeleiding)
 
Evenement informatie:
Dit evenement wordt georganiseerd door Le Champion