Aangesloten bij...

Twin-Travel is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO en het Calamiteitenfonds welke we hieronder nader zullen beschrijven

Garantiefonds GGTO

Twin-Travel is aangesloten bij het garantiefonds GGTO. Dit garantiefonds voor gespecialiseerde touroperators garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen hier niet meer voor kan zorgdragen.
Voor dit garantiefonds betaalt u een bedrag van € 9,- per persoon met een maximale reissom van € 12.500, komt uw boeking boven dit bedrag dan betaalt u een veelvoud van de bijdrage GGTO tot een maximale reissom van € 37.500.00. Volgens de GGTO richtlijnen dient het aanbetalingsbedrag minimaal € 250,- te bedragen en dient de bijdrage GGTO apart op de factuur vermeld te worden.

Schade claimen
Heeft u geboekt bij een aangesloten touroperator, is deze touroperator in financieel onvermogen gekomen en heeft u de reissom reeds (gedeeltelijk) voldaan? Dan kunt u uw schade bij Garantiefonds GGTO claimen door middel van een schadeformulier.
Voor meer informatie over de GGTO verwijzen we u graag naar de website van Garantiefonds GGTO

Calamiteitenfonds

Twin-Travel, KvK nr. 1136109 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis."

Waarom het Calamiteitenfonds?
Stel, u bent zorgeloos op vakantie maar tijdens uw reis doet zich op uw bestemming een natuurramp voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Grote kans dat uw reisprogramma wordt aangepast. Of dat u naar een ander hotel wordt gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en vertrekt u eerder naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat?
Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Reis kosteloos annuleren
Als er ergens ter wereld een calamiteit dreigt, bijvoorbeeld een orkaan die in de richting van een toeristische bestemming gaat, dan kan een zogenaamde dekkingsbeperking worden ingesteld. De garantie van het Calamiteitenfonds wordt dan ingetrokken. U kunt dan uw reis vanaf 3 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. De reisorganisator betaalt in dat geval uw geld terug.

Let op!
Alleen wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds kunt u aanspraak maken op de genoemde regelingen! Voor slechts € 2,50 per boeking bent u tot een gezelschap van 9 personen verzekerd. Altijd doen dus.. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van het Calamiteitenfonds